Suomi kuntoon!

Share |

Maanantai 24.11.2014 klo 10.07 - Pirkko Karjalainen


Suomi kuntoon! Siinä on yhteinen teemamme. Sama pätee myös ikääntyvään ihmiseen. Hänetkin kannattaa ja voi ”laittaa kuntoon”. Siinä tarvitaan niin omaa kuin yhteistä ja yhteiskunnan ponnistusta.

Olen saanut nyt muutaman kuukauden olla jäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön ”Kokeneet ja viisaat-työryhmässä”. Sen puheenjohtajana on kunnioitettu arkkiatrimme Risto Pelkonen. Ryhmämme tarkoituksena on paneutua erityisesti ns. vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseen.

Tuo laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on saanut kutsumanimen vanhuspalvelulaki, vaikka siinä ei pelkästään palveluita käsitellä. Lain yhtenä tärkeänä tavoitteena on turvata arvokas ja yksilöllinen ikääntyminen ihmisille. Lain toteuttaminen käytännössä ei ole aivan yksinkertaista, sillä kuntien tilanteet ovat perin erilaiset. Tästä THL:n tuoreet selvitykset kertovat edelleen.

Jokainen meistä haluaa asua kotona mahdollisimman pitkään. Suorastaan hirvittää ajatella, mikä on vaihtoehto. Tuon lainkin keskeinen lähtökohta on se, että kotona eletään ja sinne saadaan apua. Koti voi olla melkein millainen asumismuoto tahansa – myös palvelutalossa taikka ryhmäasumisessa. Laitokseen siirtyminen voi lakiin ehdotetun muutoksen mukaan olla perusteltua vain lääketieteellisin taikka potilas- tai asiakasturvallisuuteen liittyvin perustein. Arvokas vanhuus halutaan turvata, vaikka sitä ei enää laissa aivan entiseen tapaan ilmaista.

Mutta miten tässä nyt käy ? Itseäni painaa oikea huoli. Huoli iäkkäistä, hauraista ihmisistä – heistä, jotka eivät ole reippaita ja omatoimisia. Huoli vanhuksia auttavista ja hoitavista työntekijöistä niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Huoli omaishoitajien jaksamisesta.

Pahinta kuitenkin on, jos nyt jäädään voivottelemaan vaivoja. Meillä on kyllä osaamista ja hyviä kokemuksia tehokkaista ja inhimillisistä toimintatavoista. Rahaa ja työntekijöitä tuskin lisää saadaan – on siis toimittava tehokkaasti ja kaikki voimavarat mukaan ottavalla tavalla.

Keskustalla on tähän oma Hyvän ikääntymisen reseptinsä Suomelle. Tutustu siihen keskusta.fi/politiikka/Hyvän ikääntymisen resepti Suomelle.