Pirkko Karjalainen

Elämäntaipaleeni alkoi syksyllä 1949 Kuhmoisissa. Siellä Salonsaaressa sain elää hyvän lapsuuden ja nuoruudenajan. Maalaistalon ainokaisena. Sinne yhä kesäisin palaan. On hyvä tietää, mistä on kotoisin, missä ovat juuret.

Omaa perhettä minulla ei ole - olen ikisinkku ja niin on varmaan mukavinta sekä itselleni että ns. potentiaalisille kumppaneille. Työelämän aikaan vapaa-aika kului kesäisin tuolla kotitalolla - ja siellä vieläkin kukkasia hoidellen. Luen kaikenlaista - eniten kuitenkin historiaa, muistelmia ja dekkareita. Olen mukana Eläkeliiton toiminnassa ja Keskustan järjestöissä. Liikuntaa pitäisi harrastaa enemmän - ja siihenhän nyt on aikaa

Koulunkäynti alkoi Toritulla opettaja Alli Toivosen opastuksessa. Sitten oli vuorossa oppikoulu Kuhmoisten kirkonkylällä. Ylioppilaaksi pääsin vuonna 1968 ja samana syksynä aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa. Professori Leo Paukkusen ohjauksessa valmistuin keväällä 1973 yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Opinnot jatkuivat vielä työn ohella yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi vuonna 1986.

Suurten ikäluokkien lapsena suunnistin työmarkkinoille ja paikka löytyi aluksi Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosastolta Helsingistä. Monenmoisin tehtävänimikkein tein erilaisia selvityksiä, tutkimuksia ja työryhmien ja komiteoiden sihteerintöitä. Se oli hyvää oppia monella lailla. Vuosi 1982 oli mieleenpainuva: olin mukana Suomen valtuuskunnassa YK:n Ikääntymistä käsitelleessä maailmankonferenssissa Wienissä.

Vanheneminen ja ikäihmisten elämä tuli työkuviini mukaan jo varhain - niin asumisolojen, veteraanien kuntoutuksen kuin vanhusten omien elämäntuntojen selvittelyn myötä. Niinpä lisensiaattityöksi hyväksyttiin STM:n julkaisuna tehty tutkimus Vanhusten tyytyväisyydestä ja sen mittaamisesta.

Virkahenkilönä vierähti kuutisentoista vuotta. Sitten tuli eteen mahdollisuus siirtyä järjestötyöhön Vanhustyön keskusliittoon. Ja loppuvuodesta 1989 alkoi neljännesvuosisadan kestänyt taival keskusliitossa; viimeisimmät runsaat kaksikymmentä elokuulle 2014 asti toiminnanjohtajana.

Kun työura alkaa, tuntuu matka aika pitkältä. Näin jälkikäteen jo miettiikin, että nopsaanpa se kului. Olen saanut nähdä, kuulla ja kokea paljon. Kaikkein hienointa on ollut omakohtaisesti kokea se, kuinka paljon hyvää työtä vanhusten parissa tehdään. Ja samalla surukseen huomata, että tasan ei käy onnen lahjat. Vielä moni vanha ihminen kokee turvattomuutta ja jää vaille apua ja tukea.

Sen vuoksi haluan edelleen vaikuttaa hyvän vanhuuden puolesta. Missio on ehkä tällaiselle tavalliselle Pirkolle liian juhlava ilmaisu, mutta oman tavoitteeni on "Hyvästä ikääntymisestä arvokasta vanhuutta".

Kuvan ottanut Markku Mattila

Kuvan ottanut Markku Mattila

Pirkko Karjalainen - koulutus, työ- ja luottamustehtävät:

 • ylioppilas 1968, yhteiskuntatieteiden maisteri 1973, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 1986 (Jyväskylän yliopisto)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö 1973 - 1989, tutkijan, suunnittelijan ja erikoistutkijan viroissa keskeisenä tehtäväalueena vanhuksiin liittyvät selvitykset ja tutkimukset sekä vanhuspolitiikkaan liittyvä valmistelutyö
 • Vanhustyön keskusliitto: kehitysjohtaja 1.12.1989 - 30.9.1993, toiminnanjohtaja 1.10.1993 - 31.8.2014, VTKL-palvelut Oy:n toimitusjohtaja 1.1.2004 - 20.4.2009, VTKL-palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1.5.2009 - 31.8.2014, Vanhustyö-lehden päätoimittaja
 • Suomen kansanterveysyhdistyksen ja sen tytäryhtiöiden hallitukset ja puheenjohtaja (1993-2014)
 • Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, hallitus ja puheenjohtaja (2002-2006)
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY, hallitus ja puheenjohtaja
 • Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto, hallitus ja puheenjohtaja
 • Raha-automaattiyhdistys, hallituksen jäsen ( 2000-2006)
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. , valtuuston jäsen(2012-2014)
 • Reilu Palvelu ry. hallituksen jäsen (2010-2015)
 • Useita jäsenyyksiä valtakunnallisissa työryhmissä, mm. Ikähoiva-työryhmä, Kuntoutusasiain neuvottelukunta ja vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta
 • Eläkeliiton eläke- ja vanhuspoliittisen toimikunnan jäsen , edelleen
 • Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaali- ja terveyspalvelutoimikunnan jäsen, edelleen
 • Keskustan Vantaan kunnallisjärjestön tilintarkastaja 2015
 • Keskustan Tikkurilan paikallisyhdistys johtokunta 2015
 • Keskustan Sosiaali- ja terveyspoliittinen seura, hallitus 2015
 • Kunniamerkit: SLR R 1 ja SVR R 1
 • Yhdistysten jäsenyyksiä: Eläkeliiton Seutulan yhdistys, Keskustan Tikkurilan paikallisyhdistys, Nuorten Ystävät ry. Societas Gerontologica Fennica ry. , MHY Kanta-Häme