Teemat

HYVÄ IKÄÄNTYMINEN JA ARVOKAS VANHUUS

Olen ehdokkaana kevään 2015 eduskuntavaaleissa, koska haluan toimia hyvän ikääntymisen ja arvokkaan vanhuuden puolesta.

1.
Koti on paras paikka kaiken ikää. Kodit ovat erilaisia kuten asukkaatkin.
2. Ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyyn ja kuntoutukseen on panostettava monin tavoin.
3. Yksinelävien vanhusten erityistarpeet, erityisesti pienituloisimpien, on ymmärrettävä.
4. Sotiemme veteraanien, heidän leskiensä ja sotaorpojen hyvinvoinnista huolehdittava

Hyvän ikääntymisen resepti Suomelle